ric.si ric.si - RIC, dr?avni izpitni center, splo?na matura, poklicna matura

ric.siWebsite Profile

Title: RIC, dr?avni izpitni center, splo?na matura, poklicna matura
Keywords: RIC, dr?avni izpitni center, drzavni izpitni center, republi?ki izpitni center, republiski izpitni center, izpit, izpiti, matura, poklicna matura, splo?na matura, splosna matura, nacionalno preverja...
Description:RIC, dr?avni izpitni center, splo?na matura, poklicna matura, nacionalno preverjanje znanja, tuji jeziki za odrasle, nacionalne poklicne kvalifikacije
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

ric.si Information

Website / Domain:ric.si
Website IP Address:91.223.115.153
Domain DNS Server:ricwww.ric.si,kanin.arnes.si

ric.si ranks

Alexa Rank:523798
EveryoneDomain Rank:4
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

ric.si Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$214,810
Daily Revenue:$588
Monthly Revenue:$17,655
Yearly Revenue:$$214,810
Daily Unique Visitors:54,144
Monthly Unique Visitors:1,624,320
Yearly Unique Visitors:19,762,560

ric.si WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Cache-Control max-age=0, no-cache, no-store, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html;charset=UTF-8
Server Apache/2.2.22 (Red Hat)
Date Sun, 23 Sep 2018 13:00:39 GMT

ric.si WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
RIC 5 0.48%
dr?avni izpitni center 3 2.16%
drzavni izpitni center 0 0.00%
republi?ki izpitni center 0 0.00%
republiski izpitni center 0 0.00%
izpit 10 1.63%
izpiti 2 0.39%
matura 6 1.17%
poklicna matura 3 1.46%
splo?na matura 3 1.36%
splosna matura 0 0.00%
nacionalno preverja... 0 0.00%

ric.si Similar Website

Domain WebSite Title
matura.gov.mk Matura
matura.at Matura, Berufsreifeprüfung, Maturaschule - Institut Dr. Rampitsch
matura-hotel.cz Hotel MATURA
matura.net GRUPPO MATURA
chemiamatura.pl Chemiamatura.pl | matura z chemii na 100%! | zadania maturalne
arkuszematuralne.pl Arkusze Maturalne - Liceum, Matura, Studia - Matura 2010
matura.ba EMIS Matura | Eksterna matura O? Kantona Sarajevo
edukos-instrukcije.hr EDUKOS INSTRUKCIJE OSIJEK -Dr?avna matura-Srednja ?kola Osnovna
edukos.net EDUKOS INSTRUKCIJE OSIJEK -Dr?avna matura-Srednja ?kola Osnovna
ewypracowania.pl Wypracowania ?ci?gi Matura
matura87.org Matura '87 Reunion
sputnik.cz David Matura – Portfolio
mojamatura.pl O serwisie - Moja Matura
lubatka.pl Lubatka - Matura z matematyki
lehremitmatura.at Lehre mit Matura in ?sterreich
lehremitmatura-ooe.at Lehre mit Matura in O?
sztukanamaturze.pl MATURA Z HISTORII SZTUKI
maturaeventstyling.com Matura Event Styling

ric.si Alexa Rank History Chart

ric.si aleax

ric.si Html To Plain Text

RIC, dr?avni izpitni center, splo?na matura, poklicna matura ric splo?na matura poklicna matura nacionalno preverjanje znanja tuji jeziki za odrasle nacionalne poklicne kvalifikacije zaklju?ni izpiti ostalo Dobrodo?li na spletnih straneh Dr?avnega izpitnega centra, kjer lahko najdete vse informacije o izpitih in odgovore na svoja vpra?anja. Dr?avni izpitni center Kajuhova ulica 32 U 1000 Ljubljana tel: 01 548 46 00 fax: 01 548 46 01 Poslovni ?as je vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 8.30 do 15.00 ure. Kje smo? Prostori Dr?avnega izpitnega centra se nahajajo na Kajuhova ulica 32 U, Ljubljana - Moste, v neposredni bli?ini trgovsko-nakupovalnega centra BTC. zemljevid >> podro?je, ki vas zanima*:-- izberi --nacionalne poklicne kvalifikacijenacionalno preverjanje znanjapoklicna maturasplo?na maturatuji jeziki za odrasle va?e ime*: elektronski naslov*: vpra?anje*: Iz varnostnih razlogov izra?unajte spodnji ra?un*: 2 + 0 = Letos sem padel na maturi. Si lahko pri naslednjem opravljanju mature izberem drug izbirni predmet? ?e boste splo?no maturo opravljali na novo, se pravi ponovno v celoti, lahko tudi na novo izbirate izbirne predmete. ?e gre za popravljanje negativnih ocen >> Ali se pri istem predmetu ugovor na oceno in ugovor na na?in izra?una izpitne ocene izklju?ujeta? Ne. Oba ugovora je potrebno utemeljiti in pla?ati stro?ke, katere se povrne, ?e se ugovor izka?e za upravi?enega. >> Zanima me, zakaj poleg dopisa, da ugovor dijaka ni bil utemeljen, ne po?ljete tudi razlage utemeljitve strokovnjaka, zakaj se je pri konkretno postavljenih vpra?anjih v ugovoru odlo?il, da so neutemeljena? Obvestilo o tem, ali je ugovor utemeljen ali ne, po?ljemo vsem kandidatom takoj po seji DK SM, ki o ugovorih odlo?a. V tem obvestilu je tudi pojasnilo, da bodo >> vsa pogosta vpra?anja ? 2006 Dr?avni izpitni center. Vse pravice pridr?ane. 10.01.2017 Zbiranje prijav za redni februarski izpitni rok 2017 22.12.2016 Posvetovanje o splo?ni maturi 18.11.2016 Vabilo k zunanjemu ocenjevanju pri splo?ni maturi 17.11.2016 Posvet o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij za ?lane komisij, izvajalce in svetovalce za podro?je izobra?evalnih ved, umetnosti, humanistike in gostinstva 10.11.2016 Posvet o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij za ?lane komisij, izvajalce in svetovalce za podro?je poslovnih in upravnih ved ter ra?unalni?tva arhiv sporo?il Rezultati mature Dose?ki nacionalnega preverjanja znanja nakupovalna ko?arica V va?i nakupovalni ko?arici so slede?i izdelki: Va?a ko?arica je prazna. Nem??ina na poklicni maturi Vzorci izpitnih nalog z re?itvami 11.00€ Biologija 2005-2010 Zbirka maturitetnih nalog z re?itvami 2005-2010 14.71€ Geografija 2012-2015 Zbirka maturitenih nalog z re?itvami in prilogami 16.50€ Angle??ina, bralno razum. ter poznavanje in raba jezika Zbirka maturitetnih nalog z re?itvami 2003–2010 14.71€ Umetnostna zgodovina – Izbrani temeljni spomeniki za SM Nadja Zgonik, Anton Starc, Tanja Mastnak, Sne?ana Sotlar 9.18€ ve? >> pogoji pri nakupu pomo? informacije o zalo?bi Katalog informacij javnega zna?aja

ric.si Whois

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% This is ARNES whois database
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Rights restricted by copyright.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% The WHOIS service offered by Arnes, .si Registry, is
% provided for information purposes only. It allows persons
% to check whether a specific domain name is still available
% or not and to obtain information related to the registration
% records of existing domain names.
%
% This WHOIS service accepts and displays only ASCII characters.
% Arnes cannot be held liable should the stored information
% prove to be wrong, incomplete or inaccurate in any sense.
%
% By submitting a query you agree not to use the information
% made available to:
% o Allow, enable or otherwise support the transmission
% of unsolicited, commercial advertising or other solicitations
% whether via email or otherwise;
% o Target advertising in any possible way;
% o Cause nuisance in any possible way to the registrants
% by sending (whether by automated, electronic processes
% capable of enabling high volumes or other possible
% means) messages to them;
% o copy, extract and/or publish contents of the WHOIS database.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
domain: ric.si
registrar: Arnes
registrar-url: http://www.arnes.si/storitve/splet-posta-strezniki/registracija-si-domene.html
nameserver: kanin.arnes.si (193.2.1.87)
nameserver: ricwww.ric.si (194.249.159.180)
registrant: G38268
status: ok
created: 1996-10-17
expire: 2017-06-06
source: ARNES
Domain holder:
NOT DISCLOSED
Tech:
NOT DISCLOSED
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Full domain details are available here https://www.registry.si
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en